De meerderheid van de ZZP-ers heeft moeite met het binnenhalen van nieuwe opdrachten. Zij ervaren acquisitie als het grootste struikelblok.

Veel IT Professionals besluiten op een bepaald moment te kiezen voor een carrière als freelancer. Hun jarenlange ervaring (meestal als consultant) geeft hen een gedegen technisch inhoudelijke bagage. Hun kracht ligt bij hun expertise en minder bij hun commerciële vaardigheden. Uit onderzoek onder 617 ZZP-ers blijkt dat vrouwen dit sterker ervaren dan mannen. 67 procent van de vrouwelijke ZZP-ers ziet op tegen acquisitie, tegen 54 procent van de mannen.

Uit de onderzoeksmonitor ZZP Barometer, waarvoor 1.673 freelancers en ZZP-ers in ons land zijn ondervraagd, blijkt dat veel ZZP-ers voor het verwerven van opdrachten afhankelijk zijn van één of meerdere bemiddelingsbureaus. Meer dan de helft van de ondervraagde ZZP-ers haalde één of meerdere opdrachten binnen via een dergelijk bureau. 23,8 procent van de ZZP-ers ziet bemiddelingssites en -bureaus als voornaamste acquisitiekanaal.


Evan Bouchard Womens Jersey