Dragonslayer

Mocht je je afvagen waarom je naar een plaatje van een dikke mountainbike zit te kijken? Dit ding heet "The Dragonslayer". Ofwel: de drakendoder. Zo voelt het een beetje dat wij het voor elkaar hebben te mogen werken met een goedgekeurde modelovereenkomst voor tussenkomst in de ICT.

Okéééé....
Dat is natuurlijk wel wat overtrokken. Maar goed, eerlijk gezegd heeft het wel wat voeten in aarde gehad om zover te komen.
Hobbels op weg hiernaar toe waren onder andere de Belastingdienst zelf, die ook nog niet wist hoe om te gaan met deze nieuwe wet. Zo kregen wij in eerste instantie compleet verkeerde informatie, zodat wij dachten er al te zijn. Wat ook niet meevalt, is dat de nieuwe Wet DBA veel onduidelijkheid met zich meebrengt (daar is al genoeg over geschreven) en dat sluwe collega's in de branche hier handig op inspelen door schijnzekere constructies te verkopen aan risicogevoelige organisaties, zoals in de financiële sector.

Zo kan het ook
Dit is geen klaagzang, maar een pluim voor de Belastingdienst.
Ondanks de achterstanden in het goedkeuringsproces voor modelovereenkomsten, waar veel over gesproken is, heeft het voor ons slechts anderhalve week geduurd voordat er goedkeuring werd verleend voor onze modelovereenkomst. In deze korte periode is er zelfs enkele malen contact geweest om de puntjes op de i te zetten.
Zo kan het dus ook!

Uiteraard is het hebben van een goedgekeurde modelovereenkomst niet genoeg. Je zult hem ook nog goed moeten gebruiken. Dus inderdaad een afgebakende opdracht(omschrijving) met een kop en een staart, het uitvoeren van de ondernemerscheck, het verzamelen van relevante bewijslast ten aanzien van het ondernemerschap en het goed beschrijven van de aansprakelijkheid en het debiteurenrisico dat de Opdrachtnemer loopt.
Anyway, wij zijn er klaar voor.
En we zijn blij dat we onze eindklanten ook duidelijkheid kunnen geven.

Mocht je geïnteresseerd zijn naar het werken volgens onze modelovereenkomst, neem dan gerust contact met ons op.
De beoordeling is bij de Belastingdienst geregistreerd onder nummer 8541.48.255 en 9015550000-09.